ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Административни услуги

 

 

  • Издаване на служебни бележки за ученик;
  • Издаване на дубликат на документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство;
  • Удостоверение за валидиране на компетентности;
  • Заявление за преместване в самостоятелна форма на обучение;
  • Заявление за записване в училище ;
  • Получаване на разрешение за отсъствие на ученик по уважителни причини със заявление;