ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Екип

Име

Длъжност

Класен ръководител

1

Цонка Печилова

Директор

 

2

Величка Камишева

Главен учител – начален етап на образование (I – IV клас)

1 „А“ клас

3

Мария Шукерова

Старши учител – начален етап на образование (I – IV клас)

2 „А“ клас

4

Златка Керимова

Старши учител – начален етап на образование (I – IV клас)

3 „А“ клас

5

Албена Шишманова

Старши учител – начален етап на образование (I – IV клас)

3 „Б“ клас

6

Мария Пищалова

Старши учител – начален етап на образование (I – IV клас)

4 „А“ клас

7

Ваня Чаталбашева

Старши учител – начален етап на образование (I – IV клас)

4 „Б“ клас

8

Юлиян Вълнев

Учител – прогимназиален етап на образование (Изобразително изкуство, Спортни дейности)

5 „А“ клас

9

Атанас Манолевски

Учител – прогимназиален етап на образование (История и цивилизации, География и икономика)

5 „Б“ клас

10

Елена Иванова

Учител – прогимназиален етап на образование (Български език)

6 „А“ клас

11

Светла Кичукова

Учител – прогимназиален етап на образование (Английски език)

7 „А“ клас

12

Мая Кехайова

Учител – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на образование (Български език)

7 „Б“ клас

13

Розалия Карабалтова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД  I – IV клас)

 

14

Руска Малкочева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД  I – IV клас)

 

15

Иванка Манолова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД  I – IV клас)

 

16

Мария Христева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден ( ЦОУД  I – IV клас )

 

17

Злата Банска

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД  V – VII клас)

 

18

Елена Немова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД  V – VII клас)

 

19

Венера Щинарова

Учител – прогимназиален етап на образование (Природни науки)

 

20

Теодора Петрова

Учител – прогимназиален етап на образование (Математика)

 

21

Лидия Йоновска

Старши учител – прогимназиален етап на образование (Математика, Компютърно моделиране и информационни технологии)

 

22

Боян Тодоров

Учител – прогимназиален етап на образование (Музика)

 

23

Тодор Рабушев

Старши учител – прогимназиален етап на образование (Физическо възпитание и спорт)

 

24

Генчо Сапунджиев

Психолог / Логопед

 

25

Даяна Бабаджанкова

Педагогически съветник,

Учител – начален етап на образование (I – IV клас), 

 

26

Анелия Димитрова

Ресурсен учител

 

27

Маргарита Шукерова

Ресурсен учител

 

28

Мария Канинска

Ресурсен учител

 

29

Мария Нямова

Помощник на учителя

 

30

Красимира Хаджийска

Образователен медиатор