ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Иновативно училище

Иновациите дизайн мисии в часовете по ИУЧ Родинознание и БЕЛ 2 клас и интернативни методи по БЕЛ 6,7 клас представляват новаторски методи, които използват интерактивни и иновационни методи и техники, за да направят усвояването на училищните дисциплини в училище по-привлекателно. Чрез засилване на привлекателността на тези учебни предмети и чрез активното участие на учениците в класната стая, проктът цели подобряването на образователните постижения на учениците в съответната сфера.

Иновацията цели да бъде и алтернатива за деца със затруднения в ученето, които не са в състояние да се повлияят от традиционните методи на преподаване и в резултат на това са поставени в периферията на образователния процес.

Чрез осъществяването на иновациите учениците ще усвоят компетентности и умения, които са необходими зареализирането им като успешни личности и изграждане на лидери в съвременния свят. Това ще способства и за бъдещото кариерно ориентиране на учениците.

Преподаване чрез театър – БЕЛ, ЧП, ЧО, Математика в 3Б клас и Самоподготовка в 5 група ЦОУД.

Прикачени документи

Декларация от родител