ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Проекти и национални програми

 

 • Проект „Училищен плод“
 • Проект „Образование за утрешния ден“
 • Проект „Занимания по интереси“
 • Проект „Заедно в изкуствата и спорта“
 • Проект „Успех за теб“
 • Проект „Научи се да караш ски“
 • Проект „Равен достъп до образование“
 • Проект „Съвременна образователна среда“
 • Проект „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
 • Проект „Без свободен час“
 • Проект „ИКТ“
 • Проект " Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г."