ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Материална база

   ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян, е училище с дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност. Притежава солиден сграден фонд, с уютни и просторни класни стаи и кабинети, оборудвани с компютър и СМАРТ телевизор, мултимедиен проектор или интерактивен дисплей; изграден природен център; компютърен кабинет с 10 терминални станции; зала за извънкласни дейности; стая за занимания по интереси; антистрес зала; кабинети за ресурсно подпомагане; физкултурен и спортен салон, училищен двор.

  В момента училището разполага със STEM кабинет, който е оборудван с лаптопи, 3D принтер и интерактивен дисплей. През тази учебна година предстои изграждане на втори, в който ще има лаборатория по природни науки, физика и химия.