ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Патрон на училището

Стою Шишков
(27.07.1865 – 26.12.1937)

Видният родопски книжовник и етнограф Стою Шишков е роден в село Устово, в семейството на Неделчо Вълков и Добра Маркова. Получава само начално образование, но чрез упорит труд и самообразование успява да набави онова, което му липсва. Става учител в родното Устово, по-късно и на други места-Райково, Левочево, Орехово, Чепеларе, Асеновград и Пловдив. Занимава се и с научно-просветна и публицистична дейност. Етнографът и фолклористът, историкът и географът, филологът са съчетани и преплетени в него. Най-голямата му заслуга е интересът към бита и културата на родопското население. Шишков издава над 70 книги и списания, пише много статии, студии, рецензии, народни умотворения. Той издава първото списание в Родопите – „Славиеви гори” 1894 г.Основател е на Областен етнографски музей в гр. Пловдив през 1917г.